Marketing

3.6.2020

KDY MÁM ZAČÍT ŘEŠIT MARKETING?

Často se na mě obrací podnikatelé (a v poslední době jich s tímto přístupem lehce přibylo), že potřebují řešit marketing. Když se zeptám, co tím myslí, tak hned […]
25.9.2018

CO JE MARKETINGOVÝ PLÁN?

Často se mě klienti ptají, jaký je rozdíl mezi marketingovou strategií a marketingovým plánem a zda potřebují obojí. Já odpovídám, že potřebují obojí, protože strategie a […]
25.8.2018

MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix je dalším marketingovým pojem, který se do povědomí začal dostávat již v polovině minulého století. Jaká je definice marketingového mixu? Philip Kotler a Gary Armstrong […]
25.8.2018

CO JE MARKETING?

Co znamená marketing pro vás? Vyzkoušejte si odpovědět sami. Pokud se zeptáte lidí kolem sebe, tak dostanete velice široké spektrum odpovědí. Někdo za marketing považuje reklamu, […]