CO JE MARKETING?

Než začnete číst dále, odpovězte na tuto otázku – co je marketing pro vás?

Pokud se zeptáte lidí kolem sebe, tak dostanete velice široké spektrum odpovědí. Někdo za marketing považuje „reklamu“, jiný „nabízení a prodávání“,„dosahování zisku“, nebo „potřeby zákazníka“. Existují i lidé, kteří vnímají marketing negativně, jako „nástroj, který jim vnucuje kupovat něco, co vlastně sami ani nepotřebují.“

 

Definice marketingu

Pokud začnete hledat na internetu, tak také zjistíte, že existuje široká škála definic marketingu:

 • Nejjednodušeji popisuje marketing wikipedie, když říká: „marketing je sociální proces, který uspokojuje potřeby spotřebitele/zákazníka“. Ale najdete i složitější verze.
 • Philip Kotler – americký marketingový guru přemýšlí o marketingu jako o klíčové disciplíně, která se soustředí na uspokojení potřeb vybrané skupiny zákazníků. „Marketing je umění a věda, založená na vybrání správné cílové skupiny a poté přilákání, udržení a rozšiřování počtu zákazníků skrze nabídnutí superiorní přidané hodnoty.“
 • Další definice marketingu posouvá předchozí o krok dále a to v tom smyslu, že marketing není jen filozofie, ale její aktivity musí vést ke splnění cílů organizace. „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.“

 

Čím to je, že existuje taková široká škála odpovědí a definic? Co je marketing?

Marketing je totiž jak manažerská filozofie, tak sada funkcí a aktivit ve firmě. 

 • Jako filozofie je založená na tom, že se firma soustředí na uspokojení potřeb zákazníků.
 • Jako funkce pak ovlivňuje zákazníka nástroji jako je reklama, nastavení cenové strategie, prodej, výzkum trhu, …..

Jak říká David Stokes(autor Marketing a case study approach). Marketing zahrnuje jak strategii tak taktiku dané firmy:

 • Strategie: zákazník a jeho potřeby = středobod všech firemních aktivit
 • Taktika: každodenní činnosti, které přímo ovlivňují zákazníka

 

Strategii v marketingu reprezentuje marketingová strategie, která se zabývá:

 • nastavením cílů a vytyčením vize firmy (výhled, kam firma směřuje, čím se chce stát)
 • porozuměním hodnot a popisu poslání / mise (důvodu, proč je firma na trhu a proč je to důležité)
 • segmentací trhu a vybráním segmentu (skupiny zákazníků), na uspokojení jejichž potřeb se bude firma soustředit
 • vytvořením propozice – přesvědčivé nabídky (výrobku / služeb) pro vybranou skupinu zákazníků
 • více se o marketingové strategii dočtete zde

 

Taktiku – jednotlivé akční kroky – pak popisuje marketingový plán, který rozpracovává marketingový mix – jednotlivá 4P.

Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • vyřešení všech parametrů výrobku / služby, aby výrobek uměl vyřešit problémy zákazníka nebo uspokojit jeho potřeby
  • funkční vlastnosti
  • podoba, vzhled a design
  • obal (včetně kartonu)
 • určení ceny a cenové strategie,aby byl výrobek atraktivní pro vybranou skupinu zákazníků a zároveň ziskový pro firmu
  • více se o určení ceny dočtete zde
 • vybrání míst prodeje, kde zákazník může výrobek zakoupit
  • jedná se o distribuční síť vašeho výrobku / služby a v momentě, kdy neprodáváte své zboží jen ve svém obchodě či e-shopu, tak sem spadá i výběr partnerů, stanovení podmínek a smluv, qby pro vás byl prodej stále výhodný
 • nastavení komunikace se zákazníkem, aby se zákazník o výrobku dověděl a chtěl jej koupit
  • zde jsou 2 základní kroky a to:
   • sestavení přesvědčivé nabídky (atraktivní, ale zároveň uvěřitelné)
   • výběr takových komunikačních kanálů, kterým je zákazník vystaven a které vnímá (např. rozhodnutí, zda rozdávat letáček na ulici nebo dát inzerát do místních novin; jak by měla vypadat webová stránka a co by na ní měl zákazník udělat,…
   • více se o této problematice dočtete zde

 

Bude mi potěšením pomoci vám promyslet marketingovou strategii a sestavit efektivní marketingový plán. Ozvěte se mi vyplněním formuláře níže!

Lucie Hejhalová
Věřím, že každý z nás může žít naplněný, smysluplný a radostvý život. Mým posláním je inspirovat a pomáhat klientům nacházet cesty, které k takovému životu vedou. Proto jsem jejich partnerem pro strategické přemýšlení v oblasti marketingu a pomáhám jim rozvíjet jejich manažerské a leadership dovednosti. Společně tak dosahujeme toho, co chtějí, a tvoříme vzkvétající podnikání, které baví, naplňuje a obohacuje.