Rozvoj marketingových dovedností a týmů

Pomohu vám sestavit a

rozvíjet marketingový tým, tak:

 

aby přinášel promyšlené marketingové strategie,

 

které povedou k růstu obratu i zisku.

Kdy vám mohu pomoci?

 • CHCETE POSTAVIT MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ 

  • a nevíte jak na to?

 

 • JSTE NOVÁČKEM NA POZICI MARKETING ŘEDITELE /MANAŽERA

  • a pomohl by vám partner pro přemýšlení, se kterým byste:
   • nastavili poslání, vizi a cíle oddělení
   • promysleli organizační strukturu, role a odpovědnosti
   • popsali základní procesy jako plánování,…

 

 • CHCETE VYLEPŠIT MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI SVÉHO TÝMU? 

  • zapracovat na hard skills přes 6P (propozice – tzv. koncept, produkt, obal, komunikace, cenová strategie, distribuční strategie)
  • naučit základní procesy: plánování, uvedení nového výrobku na trh,….

 

 

 

Jaké marketigové dovednosti vylepšíme?

 • ROZVOJ MARKETINGOVÝCH „P“: 

  • propozice:
   • poslání, vize a cíle značky;
   • cílová skupina, konkurenční výhoda a přesvědčivá nabídka
  • produkt:
   • inovace vs renovace
   • zadání na přípravu nového výrobku
  • packaging (obal)
   • zadání na návrh nového obalu
  • promotion (komunikace)
   • zadání na tvorbu kreativy, komunikace
   • komunikační plán – základní výběr klíčových médií
  • price (cenová strategie)
   • P&L, vypracování business case
   • promoční strategie
  • place (distribuční strategie)
   • promyšlení míst prodeje
 • NASTAVENÍ PROCESŮ, PRÁCE S NÁSTROJI

  • procesy: plánování, uvedení nového výrobku na trh, schvalování,…
  • nástroje: práce s daty + výzkumy (kvalita / kvantita)

 

 • VYPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

  • zapracovat na hard skills přes 6P (propozice – tzv. koncept, produkt, obal, komunikace, cenová strategie, distribuční strategie)
  • naučit základní procesy: plánování, uvedení nového výrobku na trh,…

 

 • ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÉHO TÝMU

  • pravomoce a zodpovědnosti
  • možnosti rozvoje a růstu,…

Jak spolupráce probíhá?

   1. STANOVENÍ CÍLE SPOLUPRÁCE

  • čeho chceme dosáhnout a v jakém časovém horizontu

      2. AUDIT S CÍLEM ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

  • zjištění stávajícího stavu skrze:
   • intreview s klíčovými osobami
   • vyplnění dotazníku klientem

     3. OSOBNÍ PREZENTACE DOPORUČENÍ

  • analýza auditu
  • nasdílení klíčových výstupů z auditu
  • návrh doporučení

     4. STANOVENÍ ROZSAHU DALŠÍ SPOLUPRÁCE

  • výběr rozsahu klientem z prezentovaných doporučení

     5. SPOLUPRÁCE S MARKETINGOVÝM ODDĚLENÍM DLE ZADÁNÍ

  • společné přemýšlení, workshopy, kurzy

     6. FUNGUJÍCÍ A DODÁVAJÍCÍ MARKETINGOVÝ TÝM

Délka a ceník spolupráce

  SPOLUPRÁCE ZAČÍNÁ KROKY 1-3 

 • stanovení cíle spolupráce
 • audit
 • osobní prezentace doporučení

CENA + DÉLKA TRVÁNÍ:  KROKY 1-3 

 • Cena: 45.000Kč
 • Délka trvání: dle součinosti klienta 4-8 týdnů

 

DALŠÍ SPOLUPRÁCE A JEJÍ CENA SE ODVÍJÍ OD POŽADOVANÉHO ROZSAHU SPOLUPRÁCE ZE STRANY KLIENTA

 • Pracuji za hodinovou sazbu 3.000 Kč. OSVČ nabízím zvýhodněnou sazbu 2.500Kč / hod.

 

LZE OBJEDNAT I WORKSHOPY / ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÉ NA KONKRÉTNÍ TÉMA:

 • např: propozice, cenová strategie, …..
 • cena je pak dohodou

Nezávazná objednávka

  Odesláním formuláře souhlasíte se shromažďováním a užíváním osobních údajů dle platných zásad.

  Zásady ochrany osobních údajů