Jan Kašpárek: člen správní rady

Lucku jsme oslovili na začátku přípravy marketingové strategie pro naší SW divizi, hledali jsme pohled a nové podněty zvenčí naší firmy. Naše spolupráce pokryla nutná obecná a teoretická témata, ale primárně jsme se soustředili na praktické a konkrétní kroky – co a jak udělat, abychom dosáhli chtěných výsledků.

V našem případě se jedná o dlouhodobou strategii, s průběžnými výsledky jsme spokojeni a Lucku stále udržujeme ve střehu a využíváme ji na průběžné konzultace.

Lucie Hejhalová
Věřím, že každý z nás může žít naplněný, smysluplný a radostvý život. Mým posláním je inspirovat a pomáhat klientům nacházet cesty, které k takovému životu vedou. Proto jsem jejich partnerem pro strategické přemýšlení v oblasti marketingu a pomáhám jim rozvíjet jejich manažerské a leadership dovednosti. Společně tak dosahujeme toho, co chtějí, a tvoříme vzkvétající podnikání, které baví, naplňuje a obohacuje.