Vytvoření marketingové strategie

Chcete začít podnikat, ale nevíte v čem? 

 

Chcete dále růst vaše podnikání, rozvíjet vaše značky, získat více zákazníků nebo zvýšit prodeje, ale nevíte jak? 

 

Marketingová strategie je klíčovým nástrojem, který vám pomůže vybudovat vzkvétající podnikání!

Pojďme ji spolu vytvořit!

Proč jsou úspěšnější firmy s promyšlenou marketingovou strategií ?

FIRMA S PROMYŠLENOU MARKETINGOVOU STRATEGIÍ

FIRMA BEZ MARKETINGOVÉ STRATEGIE

 • ví, kam směřuje a díky tomu dělá snadná rozhodnutí

  • protože má vizi a jasně stanovené cíle
  • umí vyhodnocovat aktivity a ty, které nefungují vylepšuje; 
 • neví, kam směřuje – dokola zkouší bez efektu

  • nemůže se rozhodovat, protože neví na základě čeho; vybírá tak dle pocitu
  • nevyhodnocuje, nevylepšuje, jen stále dokola zkouší další věci a bez efektu
 • odlišuje se od konkurence

  • díky tomu, že se soustředí na a plně využívá silné stránky svých vlastníků
  • ví, proč by měl zákazník nakoupit právě u ní
  • je atraktivní pro zákazníky i zaměstnance
 • nabízí to, co konkurence

  • kopíruje, co vidí u ostatních, nevyužívá svou vnitřní sílu
  • sama neví a neřeší, proč by si měl zákazník nakoupit právě u ní
  • neumí přitáhnout kvalitní zaměstnance
 • soustředí se na vybranou skupinu zákazníků

  • ty důkladně zná, proto:
  • pro ně umí připravit lákavou nabídku
  • vybírá efektivní komunikační kanály (web, facebook, radio, letáky,…)
 • snaží se obhospodařit všechny zákazníky

  • je tak ničím pro všechny – snaží se být malý hypermarket, což nefunguje
  • používá nahodilé komunikační kanály (web, facebook, radio, letáky,…)
 • vydělává – dosahuje zisk

  • má nastavenou cenovou strategii, která je pro ni zisková a pro zákazníky atraktivní
 • může mít zajímavý obrat, ale nedosahuje zisk

  • ceny stanovuje ad hoc, velké množství výrobků prodává se slevou
 • ví: co, kdy a kdo bude dělat – umí plánovat kapacity

  • protože jede podle předem stanoveného marketingového plánu
 • dělá chaotické a ad hoc kroky

  • neplánuje kapacity, neví: co, kdy má dělat

Co promyšlenou marketingovou strategií získáte?

 • Ujasníte si cíle, vizi a poslání svého podnikání – abyste:

  • věděli, kam směřujete
  • mohli vyhodnocovat dosažené výsledky
  • uměli říci, zda se vám daří nebo ne, a věděli, co je třeba změnit
  • oslavovali milníky na cestě
  • věděli kdy říci NE a s klidný srdcem odmítli lákavou nabídku
  • Proč je to důležité se dočtete zde.

 

 • Ujistíte se, zda podnikáte v oboru nej… pro vás

  • zjistíme, zda využíváte v maximální možné míře své silné stránky a zapojujete vášeň – základní kameny úspěchu podnikání
  • ověříme, zda a jak velký je potenciál vašeho trhu, aby vás podnikání dlouhodobě živilo

 

 • Najdete svou odlišnost, která bude vycházet z vás a bude přitahovat zákazníky

  • tím si vybereteurčitý segment zákazníků, kteří vám budou vyhovovat (a vy jim)
  • tito zákazníci pak budou vědět, proč nakupovat právě u vás
  • sestavíme pro ně přesvědčivou nabídku a najdeme místa a způsoby, kde s nimi nabídku budete efektivně sdílet

 

 • Zjistíte, zda máte správně nastavené ceny

  • promyslíme cenovou strategii tak, aby pro vaše zákazníky byla výhodná a pro vás dlouhodobě zisková. Více o stanovení cenové strategie se dočtete zde.
  • najdeme způsoby, jak vašim stávajícím zákazníkům prodávat opakovaně, nebo více výrobků najednou, abyste budovali dlouhodobou hodnotu zákazníka

 

 • Připravíte si marketingový plán

  • nadefinujeme konkrétní kroky, abyste věděli co, kdy, kde a jak dělat, aby vaše podnikání dlouhodobě vzkvétalo.
  • VZOR MARKETINGOVÉ STRATEGIE A PLÁNU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Co je marketingová strategie a proč je důležitá?

Představte si situaci, že chcete koupit obyčejný stolní kalendář. Zadáte stolní kalendář do vyhledávání a vyjede vám následující nabídka.

 • Zjistíte, že 50% z nich vás láká na nízkou cenu, 3 ze 7 na praktický nebo krásný kalendář. Pokud si přečtete tyto inzeráty, věděli byste u koho chcete nakoupit? Upoutal vás nějaký? Proč byste si tedy měli koupit kalendář právě u jedné z těchto společností? Asi nevíte…..

 

 • Je to z toho důvodu, že těmto firmám totiž vesměs chybí marketingová strategie.

 

 • Nepojmenovali si svého ideálního zákazníka a neví, co jejich zákazník chce a jak mu jejich nabídka může pomoci. Proto míří na všechny a věří, že se „aspoň někdo chytne“.

Marketingová strategie hledá způsoby, jak dlouhodobě uspět na trhu – jak se odlišovat od konkurence, jak a komu nabízet výrobky a služby.

Je klíčovou součástí podnikatelského záměru, dívá se dopředu a je dlouhodobá.

 • Pokud by se nějaká z firem prodávajících kalendáře chtěla odlišit, udělala by průzkum trhu a rozhodla se nabízet jen kalendáře s dětskými motivy, pak by inzerát mohl vypadat takto:
 • Vidíte, že pokud je reklama napsaná takto, tak zákazník ví, zda je nebo není pro něj. A to je právě cílem marketingové strategie, kterou spolu vymyslíme – pojmenujeme vašeho ideálního zákazníka a najdeme vaši odlišnost.
 • Z marketingové strategie pak vzejde marketingový plán na daný rok nebo pro uvedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je tedy taktický a říká, jak konkrétně marketingovou strategii naplníme.

Jak marketingovou strategii vytvoříme?

 • Budeme společně tvořit– já se nejprve budu hodně ptát, abych pochopila jádro problému, poté budeme hledat možná řešení a nakonec vybereme ta nej.. pro vás.
 • Jedná se o kombinaci koučinku, mentoringu a partnera pro přemýšlení – kdy poskytuji informace, sdílím zkušenosti a praktické rady.
 • Setkání většinou trvá cca 2 hodiny (dle komplexity zadání) a probíhá u mě (za poplatek i na jiném místě). Pokud máte zájem, můžeme konzultovat po skype, či telefonu. 
  * V případě, že si vyberete konzultaci přes telefon, hradíte náklady na telefonický hovor vy.
 • Aby konzultace byla co nejpřínosnější, tak prosím, vyplňte dokument marketingové strategie a zašlete mi jej emailem ještě před schůzkou. Pokud máte web stránky a jakoukoli jinou online prezentaci, pošlete mi odkaz.

 

 • Na schůzku přineste všechny propagační materiály (brožury, prezentační materiály, vizitky,…) a vše, co pro vaše podnikání považujete za podstatné.

Pro koho je marketingová strategie důležitá?

Pro ty, kdo:

 • Zvažují podnikání a neví v čem podnikat
 • Mají nápad na podnikání a chtějí jej ověřit
 • Podnikají
  • nedaří se jim dle představ
  • jsou v podnikání úspěšní a chtějí dále růst
  • chtějí vybudovat další nohu podnikání

Pro koho mé služby NEJSOU?

Pro ty, kdo:

 • hledají rychlá a povrchní řešení a všeobecně platné pravdy a poučky
 • netouží porozumět a řešit jádro problému (opravdový nejen zdánlivý problém)
 • nejsou ochotni otevřeně spolupracovat a jít do hloubky
 • nejsou ochotni na svém podnikání a sami sobě pracovat
 • chtějí, aby podnikání za ně vymyslel a řídil někdo jiný

Spoluprací se mnou získáte:

 • hluboký vhled a pochopení
 • jasný cíl, plán a akční kroky, které vás k cíli dostanou
 • inspiraci a motivaci
 • sebedůvěru k dalším krokům
 • vedení a podporu

Co říkají klienti?

Zvažujete podnikání?

 • Lucka Hejhalová je úžasný človek. Vždy vedela dokonale načúvať, pochopiť a nasmerovať k najoptimálnejšiemu riešeniu. Počas našej niekoľkoročnej spolupráce vo firme viedla svoj tím, vrátane mňa, s nadšením, entuziazmom, ale zároveň pragmatizmom. Preto aj pri mojej životnej profesijnej zmene smerom k vlastnému podnikaniu bola pre mňa logicky prvou voľbou. Pomohla mi nenásilnou formou utvrdiť ma v správnosti ďalšieho smerovania, ukázala mi nový pohľad na problematiku, pomohla rozptýliť neistotu a obavy, ukázala nové možnosti. Ak hľadáte inšpiratívneho coacha s veľkým srdcom a bohatými skúsenosťami z biznis prostredia, tak bude Lucka pre vás určite to správnou voľbou.
  Jaroslava Bašistová
  Floral Designer
 • Nejprve chci poděkovat za velmi užitečně strávený čas. Cítím, že se posunuji o kus dál a díky naší schůzce začínám pracovat na jasnějších představách o mém dalším profesním životě. Důležité pro mě je, že mě schůzka nejen "nakopla" ale pomohla se zorientovat v základních úvahách o tom jak a v čem začít podnikat. Zejména oceňuji strukturovaný a realistický pohled na věc. Věřím, že získané informace a zkušenosti z našeho setkání využijí dále a těším se na další setkání.
  Nina Hromádková
  maminka na mateřské dovolené uvažující o vlastním podnikání
 • Pracovat s Luckou je pro mě vždy stejným dílem příjemné i přínosné. Několik let jsme úzce spolupracovaly v rámci top managementu mezinárodní společnosti. Lucka do práce vždy vnášela optimismus, dobrou náladu a pohodu. Zároveň jsem si jí cenila pro její schopnost dávat věcem strukturu, pro její nadhled a pracovitost, upřímný zájem o lidi, spolehlivost a tah na branku. V poslední době mám možnost pracovat s Luckou na vlastním projektu, kde mi pomáhá ujasnit si, kam směřuji, co chci a jak toho dosáhnout. Její dobře mířené otázky usnadňují hledání správných odpovědí, aniž by mi vnucovala své názory. Zároveň je pro mě její pohled vždy inspirativní a posouvá mě dál. Její entuziasmus a opravdová snaha dát věci do pohybu je pro mě velkou motivací, a tak si každé pracovní setkání vychutnávám.
  Alice Chamradová
  HR director a interní coach ve společnosti Danone
 • Po schůzce s Lucií již nejsem tak nervózní z vlastní obživy. Lucie mi ukázala postupy i hranice podnikání a vysvětlila mi to jazykem, který chápu. Perfektně vedla diskuzi a ptala se... vycítila, co je třeba odhalovat a upřesnit - nápady a talenty pak ze mně vypadly, aniž bych je tušila. Děkuji!

Podnikáte?

 • Výsledkem našeho setkání s Lucií je, že mám jasno, orámováno a zacíleno – vím, co mám dělat, cítím úlevu a jistotu, že nebudu dělat marketingové kroky pokusem a omylem. Vše to vypadalo jednoduše, ale sama bych to ze sebe nedostala – vyhovovalo mi zaměření na jednu konkrétní oblast mého podnikání – plavecké kurzy pro děti, a líbila se mi struktura setkání. Než se příště vrhnu do marketingových aktivit na podporu dalších oblastí, ráda se na Lucii obrátím znova. Ušetří mi to hodně tápání a plýtvání energie někam, kde to nemá smysl nebo není ten správný čas. Po sezení s Lucií se cítím opravdu o kus dál.
  Gábina Minaříková
  ředitelka ve SWIMSMOOTH
 • Mám v ruce zcela konkrétní plán - přišla jsem s poměrně jasným plánem uvnitř své hlavy a poté, co jsme ho s Lucií vsadily do struktury marketingového auditu vylezl na světlo boží PLÁN. Od té chvíle se věci DĚJÍ, jsou v pohybu - mnohem snadněji, jakoby samy. Naše schůzka měla spád, žádné zdlouhavé kroužení kolem, rovnou cílené k tématu. Líbil se mi i způsob, jakým Lucie audit prezentovala - jasně, srozumitelně, přitom i citlivě. Dokázala podchytit malé myšlenky k tématu, zařadit je na jejich místo. Doporučuji!
  Hannah Kodadová
  majitelka Malá tvůrčí dílna
 • Z konzultace jsem odešla s jasnou představou o produktu a cílových skupinách. Mám do detailu ujasněné a roztříděné myšlenky. Skvělá hodina - opravdu efektivní a nabitá. Byly v ní cítit velké životní a pracovní zkušenosti. Pro mě velmi zajímavé a inspirativní i do budoucna.
  Yvonne Muellerová
  CEO ve společnosti T-Models
 • Spolupráci s Lucií hodnotím jako velmi přínosnou. Spolupráce mě pomohla můj méně konkrétní podnikatelský záměr pevně uchopit za správný konec a jasně jej konkretizovat. Na konci naší spolupráce jsem měl k dispozici jasný a konkrétní podnikatelský plán mého nového podnikání, kterému věřím a mám z něj dobrý pocit. Velmi pozitivně vnímám pozorné naslouchání mým představám a potřebám a rovněž příkladné dodržování termínů.
  Luboš Pok
  Easyiso
 •  Na Lucku som sa obrátila vo fáze vyhorenia v oblasti mojho podnikania. Hneď prvá schodzka bola efektívna a veľmi prínosná. Našou spoločnou diskusiou sme našli oblasti, na ktoré sa mám zamerať, aby som v sebe znovu našla ten pravý zámer podnikania,  motiváciu a osobnostný reštart a podarilo sa!  Osobne to bola pre mňa “fuška”  pri hľadaní tých "správnych” odpovedí u seba samej. Akonáhle som si ujasnila svoje smerovanie, následne  prišli aj nové nápady. Každá ďalšia schodzka s Luckou ma posunula o kus ďalej, čo sa týka mojho smerovania nielen v pracovnej oblasti. Som rada, že práve Lucka bola v tom čase mojím sprievodcom. Nasledovala som aj jej e-book – V ČEM PODNIKAT, ktorý bol v tom čase pre mňa hnacím strojom. Koučov a mentorov je na trhu veľmi veľa, no Lucka sa od nich odlišuje nielen svojím ľudským, empatickým prístupom, zaroveň i profesionalitou a dochvílnosťou. Každa jej rada a sposob akým ma viedla, mi pomohol  ujasnit moje smerovanie nielen v pracovnej oblasti.
  MIlena Zemanová
  Majitelka Veselapismenka.cz
 • Že se s Luckou rozhodně nevidím naposledy, mi bylo jasné hned po pár minutách, co mi otevřela dveře. Je to neuvěřitelně milý člověk, usměvavý, empatický a pozorný. Během schůzek jsem se cítila jako doma nebo jako u kamarádky na kafi – příjemná atmosféra a legrace, ale zároveň jsme pokaždé udělaly spoustu práce. Lucka mi pomohla utřídit si své myšlenky, plány a touhy a v neposlední řadě se odhodlat k určitým krokům. Dala mi na mnoho věcí jiný úhel pohledu a díky ní jsem se zamyslela nad zajímavými souvislostmi mezi profesním a soukromým životem. Lucka je profík a je vidět, že ji její práce baví a naplňuje. Na každou schůzku byla perfektně připravena a vše šlo jak po másle. Našim rozhovorům dávala řád a systém (proto byly efektivní a vedly k výsledkům), ale zároveň jsem věděla, že mohu jejich obsah jakkoliv a kdykoliv řídit já podle svých požadavků a potřeb. Děkuji a přeji mnoho dalších spokojených klientů!
  Kateřina Dušková
  Zubní hygienistka
 • S Luckou jsem se sešla, abych si ujasnila priority a myšlenky týkající se organizace, struktury a kroků v mé firmě. Její analytický, jasný a svižný postup při našich "jenom" dvou setkání, které přinesly okamžitý výsledek, byl pro mne fascinující a přesně to, co jsem hledala. Lucie má zkušenosti, které mi chybí. Těším se na další pokračování, čas strávený s ní mi byl hodně přínosný.
  Michaela Sklářová
  Zakladatelka Živý čchi-kung, škola přírodní léčby
 • Díky paní Hejhalové jsem se dozvěděl, jakých chyb jsem se počátku svého podnikání dopouštěl a jak tyto chyby napravit. Po mém setkání s paní Hejhalovou vím, co mohu udělat pro rozvoj svého podnikání. Bez její pomoci bych na tyto důležité marketingové kroky sám nepřišel. Její empatie, schopnost naslouchat, najít problémy, kterých si lidé nejsou vědomi a schopnost vypracovat strategický plán je ohromující. Paní Hejhalovou mohu doporučit všem, kdo začínají podnikat nebo podnikají.
  Josef Kolář
  Brána Harmonie - čínská medicína
 • S Luckou jsme měli jen jedno sezení, ale můžeme říci, že nás velmi podpořilo. Získali jsme od ní důležitou zpětnou vazbu na naše podnikatelské záměry a základní filozofii firmy. Důležité pro nás bylo i to, že některé věci jsme mohli nahlédnout i z jejího úhlu pohledu, což mezi námi rozpoutalo další diskuzi a dalo impuls pro vznik nových myšlenek. Naším cílem při setkání bylo určit si strategii komunikace pro webové stránky, což věříme, že se podařilo. Líbilo se nám i to, že sama Lucie doporučila, abychom si nejdříve vše ověřili praxí u zákazníka a pak případně navázali s další komunikací.
  Blanka Junová
  LIDÉ A ZDROJE

Ceník

Pracuji za hodinovou sazbu 2.000 Kč pro OSVČ a 2.500 Kč pro firmy. 

OSVČ klientům při dlouhodobé spolupráci nabízím výhodné balíčky. Uvedené ceny platí při platbě balíčku předem.

Balíčky pro OSVČ klienty

1 hodina 4 hodiny 6 hodin

2 000 Kč

7 000 Kč

9 000 Kč

hodinová sazba 2 000 Kč

hodinová sazba 1 750 Kč hodinová sazba 1 500 Kč
 Chcete zjistit, co vám v podnikání nefunguje, a udělat jeden první krok. Chcete vyřešit konkrétní projekt celkově např: cenovou strategii, komunikaci, tým. Chcete své podnikání posunout, dělat aktivity, vyhodnocovat je a upravovat.

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se shromažďováním a užíváním osobních údajů dle platných zásad.

Zásady ochrany osobních údajů

[honeypot honeypot-241]