Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky poskytování poradenství v oblasti marketingové strategie manažerského rozvoje na www.luciehejhalova.cz

 

I.     Obsah a účel dokumentu

 • V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek luciehejhalova.cz a rovněž klienty a zájemci o služby provozovatelky těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které své osobní údaje provozovatelce uvedeného webu poskytly.
 • Provozovatelkou webových stránek luciehejhalova.cz je Ing. Lucie Hejhalová, IČ: 49225634, místem podnikání Nad Smetankou 221/3, Praha 9, PSČ 19800.
 • Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů s jejich právy a povinnostmi a především jim poskytnout srozumitelnou informaci o tom, jak bude s jimi poskytnutými údaji nakládáno.

 

 

II.   Vymezení pojmů

 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle zákona jsem správkyní osobních údajů poskytnutých mi vámi, jako subjekty údajů. Jako správci mi je uložena řada povinností, mimo jiné se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci jsem řádně provedla a bylo jí přiděleno číslo 00071044. Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, mailu lucie@luciehejhalova.cz nebo telefonu +420 606 724 753. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím a vyřídím obratem, v nejkratší možné době.
 • OSOBNÍ ÚDAJ. Je to jakákoli informace, která se týká subjektu údajů. Je to například jméno, příjmení, email. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracovávám veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na můj mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení.
 • SUBJEKT ÚDAJŮ. Tento pojem již byl částečně vysvětlen v čl. I. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupuji i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

III. Poskytnutí osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.
 • Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Dále musím upozornit, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného výrobku z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí mých služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného výrobku nebo poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.
 • Údaje vyplněné v registračním formuláři pro zasílání novinek a informací jsou zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informací. Abych vás upozornila na zpracování tohoto údaje, tak mi zaškrtnutím políčka udělujete souhlas se zpracováním vaší emailové adresy.
 • Pokud jste mými klienty, tak vám i bez vašeho výslovného souhlasu mohu emailem zasílat tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážím vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje sdělujete a těší mě váš zájem o mé služby a výrobky, tak se vám zavazuji posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a výrobků. K tomuto účelu budu zpracovávat vaše jméno a mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu.

V.   Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV. je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z výrobků nebo jsem vám poskytla svoji službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas tím, že zaškrtnete políčko souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami či jinak projevíte souhlas, pak vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty.
 • Pokud si pouze stáhnete výrobek zdarma, mohu vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb využívat pouze s vaším souhlasem. Ten vyjádříte zaškrtnutím políčka při stahování výrobku zdarma.

 

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádím já, případně mí zaměstnanci a zaručuji, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích.
 • Vaše osobní údaje předávám příjemcům ve třetích zemích – jedná se o poskytovatele mailingových služeb a webových služeb.
  1. Ke zpracování osobních údajů (email, případně jméno), které jste mi poskytli odsouhlasením v podobě prokliku v emailu (jedná se o souhlas se zasíláním marketingového zpravodaje a emailů po stažení e-knih) využívám Mailchimp a všechna jeho zabezpečení, která jsou v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly.
 • Vaše osobní údaje uchovávám po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažu.

 

VII. Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

 • Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím.
 • Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.
 • Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním formuláře na webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Jako správce jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách a zároveň vám zašlu novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů vstupují v platnost dne 1. 4. 2018.